top of page

MEDISCH FITNESS

In het Fitcenter bestaat er de mogelijkheid om te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

 

Heb je klachten aan het bewegingsapparaat, dan is dit misschien wel iets voor jou!

Algemeen

Medisch fitness is bedoeld voor medewerkers van NS met een (tijdelijk) verlaagde belastbaarheid van het cardiovasculaire systeem en/of bewegingsapparaat en waarbij met redelijkheid aangenomen mag worden dat de verlaagde belastbaarheid stagneert, reduceert of verdwijnt door deel te nemen aan medisch fitness.

 

Veel voorkomende klachten zijn: knieklachten, rugklachten, bekkeninstabiliteit, nekklachten, schouderklachten, longaan-doeningen, reumatische aandoeningen, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen.

2023-11-23 railsport-fircenter-C-83.jpg

Locatie en behandeling

Het behandeltraject wordt uitgevoerd binnen het Fitcenter. Onze fysiotherapeut zal op basis van een intakegesprek en onderzoek met de werknemer een bewegingsadvies opstellen. Uitgaande van dit bewegingsadvies wordt de werknemer geadviseerd en geïnstrueerd hoe hij/zij om dient te gaan met bewegen, zowel tijdens als na afloop van het werk (thuis).

 

Tevens wordt er een individueel trainingsprogramma opgesteld voor trainingen welke onder begeleiding plaatsvinden binnen het Fitcenter. Dit programma in combinatie met de specifieke begeleiding hebben primair tot doel om de fysieke belastbaarheid te verbeteren en (arbeid-)ritme te behouden. Wanneer er gedurende het behandeltraject factoren gesignaleerd worden die de beoogde werkhervatting mogelijk zouden kunnen belemmeren, dan wordt de bedrijfsarts daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

Doorlooptijd

Binnen deze module is het behandeltraject begrensd tot zes consulten en bedraagt de doorlooptijd maximaal zes weken. Tijdens de behandelperiode heeft de medewerker de mogelijkheid om een onbeperkt aantal vrije trainingen per week te reserveren in overleg met de fysiotherapeut.

Afspraak maken

Wanneer je gebruik wilt maken van dit traject kun je een afspraak inplannen via de fysio@railsport.nl of bij de balie van het Fitcenter.

Tijdens de eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats en wordt er onderzoek gedaan. Aan de hand hiervan zal er bepaald worden hoe je het beste geholpen kan worden en hoe het vervolg van de behandelingen er uit zal komen zien.

Let op: Annuleringen binnen 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak worden in mindering gebracht op het tegoed van het aantal behandelingen.

7b46ad75-0288-4b79-a2cd-2431322dfc87.jpg
bottom of page